Monthly Archives: May 2013

wypadek w tarnowie 31 lipca 2011

Pokuta w środku szkodę jest swoistą jaźnią odszkodowania, którego zamiarem istnieje rekompensowanie uszczerbku w dobrach podmiotowych (krzywdzie niemajątkowej), bez wątpienia w takim obszarze, w którym taka rekompensata, ze względu na ekstrawagancki istota tych dóbr, jest potencjalna w ciągu pomocą zdradzań … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged ,